* ​​​​​​​Projekt logo i identyfikacji wizualnej dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Projekt wykonany we współpracy z Julią Kędzierską.
2019