* Archimobil to jeżdżący obiekt, przy pomocy którego animatorzy prowadzą zajęcia z dziećmi w okolicy ich szkoły. Po dotarciu na wspólnie wybrane miejsce, przekształca się w laboratorium miejskie. Składa się z części kinowo-projekcyjnej i części warsztatowej, dających możliwość pracy grupowej i samodzielnej. Część teoretyczna zajęć przeplata się z praktyką: tworzeniem planów i map, rysowaniem. Każdy z uczestników dostaje egzemplarz "Szkicownika miejskiego" - zeszytu ćwiczeń i zadań uzupełniających program zajęć. 
2021