Archimobil to ruchomy obiekt, który przekształca się w stanowisko warsztatowe w plenerze, umożliwiające przeprowadzenie zajęć w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem miejskim. Warsztaty z Archimobilem są projektem skierowanym do najmłodszych mieszkańców/nek Warszawy. Zajęcia odbywają się w okolicy warszawskich szkół podstawowych. Tematem warsztatów są wyzwania miejskie. Program obejmuje zagadnienia z obszarów: urbanistyki, architektury, problemów i potrzeb różnych grup mieszkańców, ekologii i kierunków rozwoju miasta. W skład Archimobila wchodzą pomoce dydaktyczne związane z tematyką miejską. Korzystając z nich, uczestnicy/czki warsztatów wcielają się w role miejskich badaczy/ek, przeprowadzają serie eksperymentów i obserwacji. Uczestnicy warsztatów korzystają ze „Szkicowników miejskich” – zeszytów z zadaniami związanymi z tematyką zajęć. Mogą wypełniać je zarówno podczas warsztatów, jak i później, kontynuując obserwacje w wolnym czasie. Celem projektu jest zainteresowanie dzieci udziałem w projektach partycypacyjnych oraz zachęcenie do aktywnego angażowania się we wspólne kształtowanie otoczenia i troska o nie.
Projekt "Warsztaty z Archimobilem" realizowany przez Stowarzyszenie Vox Humana, jest współfinansowany przez m.st. Warszawa w ramach konkursu "Młodzi kompetentni warszawiacy w swoim mieście 2022-2023".
fot. Kacper Kunicki